Zelena ruta

Neočekivano zelena

Jedna od glavnih karakteristika područja Virovitičko-podravske županije je iznimna ekološka očuvanost, a 17,3 % njenog teritorija predstavljaju područja zaštićene prirode. Raznolikost prirodne baštine ogleda se u nepreglednim posebnostima Parka prirode Papuk – UNESCO svjetskog geoparka, UNESCO prekograničnog Rezervata biosfere Mura – Drava – Dunav, koji se ovom županijom proteže u dužini od 72,5 km te na područjima koja su dijelovi ekološke mreže Europske unije Natura 2000. Na području Virovitičko-podravske županije zabilježeno je približno 1300 vrsta flore i faune što čini gotovo 1/3 ukupnog nacionalnog fonda.

Go to Top