UNESCO-ov prekogranični Rezervat biosfere Mura – Drava – Dunav

UNESCO-ov prekogranični Rezervat biosfere Mura – Drava – Dunav je također iznimno atraktivno područje. Područjem Virovitičko-podravske županije proteže se duž 72,5 km toka rijeke Drave. Krase ga bogatstvo vrsta i staništa te ukupna biološka i krajobrazna raznolikost. Karakteristika ovog područja su vlažna staništa: poplavne šume, vlažni travnjaci, mrtvi rukavci, napuštena korita, meandri i strme odronjene obale. Na području hrvatskog dijela rezervata evidentirano je 318 vrsta ptica od kojih je 116 vrsta na području Virovitičko-podravske županije. Rijeka Drava je ribolovno i ihtiološki najbogatiji prostor u Hrvatskoj i u njoj je do sada zabilježeno više od 65 vrsta riba.

Go to Top