Pravo na pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se sukladno Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN 25/13).

Pravo na pristup informacijama temelji se na načelima javnosti i slobodnog pristupa, pravodobnosti, potpunosti i točnosti informacija, načelu jednakosti, načelu raspolaganja informacijom te sukladno članku 5. stavku 1. točki 5. Zakona ‘Obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom’.

Pravo na pristup informacijama kojima raspolaže ili nadzire Turistička zajednica Virovitičko-podravske županije uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN 25/13).

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se podnošenjem Obrasca zahtjeva za pristup informacijama službeniku za informiranje Turističke zajednice Virovitičko-podravske županije:

Pisanim putem na adresu:
Turistička zajednica Virovitičko-podravske županije
Službenik za informiranje
Trg Ljudevita Patačića 1
33000 Virovitica

Putem elektroničke pošte:
visit@slavonija-podravina.hr

Telefonom:
+ 385 33 730 031

Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije

Zahtjev za ponovnu uporabu informacija

Zahtjev za pristup informacijama

Odluka – službenik za informiranje