Na području Parka Prirode Papuk nalazi se nekoliko cjelina koje zbog svog jedinstvenog značaja imaju veći stupanj zaštite od samog parka, a jedna od tih cjelina je posebni rezervat šumske vegetacije Sekulinačke planine. To je područje prašumskog karaktera, a njime dominiraju stabla bukve i jele starosti oko 150 godina.

Go to Top