TZVPŽ – Izvješće o radu za 2023.

ODLUKA – usvajanje izvješća o obavljenom nadzoru Povjerenstva

ODLUKA – donošenje Izvješća o izvršenju GPR-a za 2023., direktorica, TV

Izvješće o obavljenom nadzoru za 2023.

Izvješće o izvršenju Godišnjeg programa rada za 2022. godinu Turističke zajednice Virovitičko-podravske županije

Izvješće o radu direktorice i stručne službe Turističke zajednice Virovitičko-podravske županije za 2022. godinu

Izvješće o radu Turističkog vijeća Turističke zajednice Virovitičko-podravske županije za 2022. godinu

ODLUKA o donošenju Izvješća o izvršenju Godišnjeg programa rada TZVPŽ za 2022. godinu s financijskim izvješćem, izvješćem o radu Turističkog vijeća i izvješćem o radu direktorice i stručne službe TZVPŽ

Izvješće o obavljenom nadzoru Povjerenstva Skupštine Turističke zajednice Virovitičko-podravske županije za nadzor nad poslovanjem Turističke zajednica Virovitičko-podravske županije u 2022. godini

Izmjene i dopune Financijskog plana Turističke zajednice Virovitičko-podravske županije za 2022. godinu

ODLUKA o usvajanju Izvješća o radu direktorice i stručne službe izvršenju Godišnjeg programa rada za razdoblje 01.01 – 31.10.2022. g. s financijskim izvješćem, rebalansom Financijskog plana i izvješćem o radu Turističkog vijeća

Izvješće o izvršenju Godišnjeg programa rada za 2021. godinu Turističke zajednice Virovitičko-podravske županije

Izvješće o radu Turističkog vijeća Turističke zajednice Virovitičko-podravske županije za 2021. godinu

Izvješće o radu direktorice i stručne službe Turističke zajednice Virovitičko-podravske županije za 2021. godinu

ODLUKA o usvajanju Izvješća o radu direktorice i Stručne službe Turističke zajednice Virovitičko-podravske županije za 2021. godinu

Izvješće o obavljenom nadzoru Povjerenstva Skupštine Turističke zajednice Virovitičko-podravske županije za nadzor nad poslovanjem Turističke zajednica Virovitičko-podravske županije u 2021. godini

Izmjene i dopune Financijskog plana Turističke zajednice Virovitičko-podravske županije za 2021. godinu

ODLUKA o usvajanju Izmjena i dopuna Financijskog plana Turističke zajednice Virovitičko-podravske županije za 2021. godinu

TZVPŽ Izvješće o radu za 2020. godinu

Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2022. godinu (TZVPŽ) – csv

Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2022. godinu (TZVPŽ)

TZ VPŽ – Upitnik za samoprocjenu (tijela javne vlasti)