Dravi u zagrljaj

Neočekivano iskonska

Vrijeme rezervirajte i za šetnju poučnom stazom ‘Dravi u zagrljaj’, dugom oko dva kilometra, koja će vas od ulaza u Posjetiteljski centar ‘Dravska priča’ voditi sve do rijeke Drave. Staza će vas voditi pored potoka i livada, kroz šumu pa sve do obale rijeke na kojoj je odmorište i promatračnica za ptice. Obratite pažnju i na dvadesetak informativnih ploča uz koje ćete prolaziti, a koje će vam otkrivati niz zanimljivosti o biološkoj raznolikosti područja na kojem se nalazite, o flori i fauni koja tamo obitava i sl. Otvorite sva osjetila dok budete šetali kako biste u potpunosti doživjeli i uživali u tom carstvu prirode.

Go to Top