Cikloturistički vodiči

Tomislav Kolec
hrvatski, engleski
098 271 998
tomislav.kolec@vt.t-com.hr

Mario Koren
hrvatski, engleski
098 767 266
mario.koren@gmx.com

Goran Jurković
hrvatski, engleski
095 5400 584
jgoran5@gmail.com

Nenad Hečimović
hrvatski, engleski
098 747 700
nhecimovic@gmail.com

Dominik Flisar
hrvatski, engleski
098 1721 066
dflisar@gmail.com

Luka Zrnić
hrvatski, engleski
099 8557 788
luka070@hotmail.com

Dejan Jović
hrvatski, engleski
099 4003 678
dejandizala@gmail.com

Ivan Vrbanić
hrvatski, engleski, njemački
098 9335 552
ivanvrbanic3@gmail.com

Mateja Cah
hrvatski, engleski
099 7229 136
mateja.cah@gmail.com

Mladen Crnobrnja
hrvatski, engleski
098 1668 872
m.c.blackie@gmail.com

Nino Margaretić
hrvatski, engleski
099 8523 484
nino.margaretic@gmail.com

Mihael Gorički
hrvatski, engleski, njemački
098 9753 715
mgoricki13@gmail.com