Arboretum Lisičine

Neočekivano bogat

U selu Lisičine, usred planine Papuka, jedan je od najmlađih, ali i jedan od, biljnim vrstama, najbogatijih arboretuma u Hrvatskoj. Krase ga biljke s raznih kontinenata – iz Europe, Azije i Sjeverne Amerike, a posebno atraktivan je i njegov hortikulturni dio s nizom ukrasnog drveća i grmlja.

Go to Top